Vad är en situationsplan och vad används den till?

Du använder kartunderlag till situationsplan när du ska söka bygglov. Underlaget innehåller fastighetsgränser och byggnader och är baserad på ett utdrag ur kommunens baskarta.

På situationsplanen ritar du in placeringen på ditt plank eller mur. Du ska också ange längd och höjd, skala ska vara 1:500. Du kan se ett exempel på en situationsplan här.

Du kan beställa kartunderlag till situationsplan via vår e-tjänst här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Webbappen kommer inte fungera fullt ut i din webbläsare.

Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Eller ansök om bygglov via den traditionella ansökningsprocessen.